Verzuim preventie & begeleiding

Als werkgever weet u dat ziekte en verzuim onder uw medewerkers nadelige gevolgen heeft voor uw organisatie. U zult verzuim nooit geheel kunnen voorkomen, maar een verzuimbeleid, geënt op uw organisatie, biedt u wel de mogelijkheid het verzuim te beperken. Een open en betrokken rol van leidinggeven, het serieus nemen van klachten en het samen problemen oplossen, zijn hierbij belangrijke factoren. Hierbij dient ook de medewerker zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Koppelmans HR kan u helpen bij het opstellen van het verzuimbeleid. Daarbij kan ik uw medewerkers en managers trainen op het gebied van verzuimbeperking en - vermindering en het voeren van verzuimgesprekken.